24 Сентября 2018
19 августа сего года в Москве медиакомпания Tajinfo приобрела популярный радио-канал «Муходжир», вещающий в режиме онлайн во всемирной паутине. Стороны, в том числе прежние владельцы ресурса – уроженцы Таджикистана Рахим Каландаров и Тохир Хамдамов, сумму сделки не раскрывают, ссылаясь на политику конфиденциальности.
tajinfo

tajinfo

Хатарҳои бемазҳаб

Дарди ихтилоф ва тафриқа ҷомеаи мусулмононро фаро гирифта, ки маншаи он амалкарди доиёне аст, ки бо номи ислом мусулмононро ба ҳамдигар душман сохта, бо гумроҳ сохтани ҷавонон аз масири воқеии аҳли суннат ва ҷамоат, бахусус таълимоти Имоми Аъзам, онҳоро барои мухолифат бо мусулмонон таълими динӣ медиҳанд. Дар ҳаққи чунин «даъватчиён» Паёмбари ислом фармудаанд: «Гурўҳе аз доиён бар дари ҷаҳаннам меистанд ва пайравонашонро ба дохили он меафкананд» (Ривояти Бухорӣ ва Муслим).
Имрўз дар ҷомеаи мусулмонӣ ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳое фаъолият мекунанд, ки дар байни мусулмонон тафриқа эҷод намуда, боиси парокандагӣ ва қафомондагии мусулмонон ва дар натиҷа, сар задани ихтилофоти мазҳабӣ мегарданд.
Чунин як равия дар асри дувоздаҳуми ҳиҷрӣ хуруҷ карда, худро «Ал-муваҳҳидун» номиданд. Таълимоти онҳо бо исломи аслӣ, ки аз чаҳор мазҳаби аҳли суннат ва ҷамоат маншаъ мегирифт, созгор набуд. Аз ин рў, мардум онҳоро «ваҳҳобӣ» ва баъдан «салафӣ» ном ниҳоданд.
Муассис ва идеологи салафия Муҳаммад ибни Абдулваҳҳоб мебошад, ки соли 1111 ҳиҷрии қамарӣ ба дунё омада, баъд аз омўзиши улуми исломӣ як қатор ақидаҳои худро паҳн намуд. Муҳаммад ибни Абдулваҳҳоб чаҳор мазҳаби аҳли суннат ва ҷамоатро мавриди интиқод қарор дода, бо онҳо дар масъалаҳои худошиносӣ, фиқҳ, усул, ақида ва тафсир мухолифат дошт. Ин буд, ки ақидаҳои ўро мардуми мусулмон қабул накарда, худашро аз Наҷд, Мадина, Кўфа, Баѓдод ва дигар шаҳрҳое, ки онҷо сукунат намуда, ақидаҳои худро паҳн менамуд, шармандавор ронданд.
Имрўз пайравони ў, идеологҳои салафӣ аз қабили Ибни Таймия, Носируддин Албонӣ, ал-Усаймин, Ибни Боз ва дигарон бар он назаранд, ки Худованд дорои чеҳра, ду даст, ангуштон буда, дар болои Арш истиво дорад, ба осмони дунё фуруд меояд ва амсоли ин, ки мутааллиқ ба оёти муташобеҳ мебошад.
Омили асосии ихтилофоти салафия бо мазҳабҳои чоргона ин эътироф накардани қиёс, урф, истеҳсон ва бидъат хондани анвои ибодот, ки бо далели возеҳ тасдиқ нашуда бошад. Аз ҷумла, салафия «ломазҳабият», яъне бемазҳабиро авло дониста, тақлид, тавассул-дархост аз Худо ба воситаи Паёмбар (с), тавассул ба воситаи некўкорон, зиёрати қабрҳо, табаррук ҷустан, яъне баракат гирифтан аз осори Паёмбар (с), таҷлили мавлуди Набӣ (с), зикр ва дуои баъд аз намоз ва дигар масъалаҳои муҳими диниро бидъат эълон намуда, инчунин дар масоили фиқҳӣ, мисли тарзи адои намоз бастани дастҳо, васеъ гузоштани пойҳо, гуфтани такбир, ишораи сабоба, намози таровеҳ тафовут доранд.
Гузашта аз ин, салафия мазҳаби ҳанафиро, ки мазҳаби аҷдодии мост, мавриди интиқод қарор дода, нисбати Имоми Аъзам носазо ҳам мегўянд. Масалан, Носируддин Албонӣ дар саҳифаи 548-и китоби «Мухтасари Саҳеҳи Муслим», дар ҳошияи ҳадиси 2060 мазҳаби ҳанафиро монанди аҳли инҷил мухолифи ислом медонад. Дар баъзе маврид бошад, Имоми Аъзам гумроҳ, бидъаткор ном бурда мешавад, ки чунин мисолҳо бисёранд.
Салафии имрўз, ваҳҳобии дирўз ва хавориҷи парерўз ҳама аз як сарчашмаи бидъат об мехўранд ва дар дарёи торики гумроҳӣ шиноваранд. Ҳадафашон барҳам задани сафи мусулмонон аст.
Барои беҳтар шинохтани симои воқеии салафиҳо чанд нишонаҳои онҳоро баён мекунам:
1.Такфири мардум, яъне ба осонӣ, ба иртикоби як гуноҳ мусулмонро ба куфр нисбат медиҳанд, зеро салафиҳо амалро ҷузъе аз имон медонанд. Ҳол он, ки Имоми Аъзам гўяндаи калимаи шаҳодатро мусулмон медонад ва ба ҳеҷ ваҷҳ ўро кофир гуфта намешавад. Имом Бухорӣ ривоят мекунад, ки Абдуллоҳ ибни Умар хавориҷро бадтарин афрод медонист ва мефармуд: Эшон оёти воридшуда дар шаъни куффорро ба муъминон итлоқ мекунанд.
2.Доимо барои гумроҳ кардани насли ҷавон дар талошанд, бахусус ҷавононе, ки сатҳи маърифати диниашон паст аст.
3.Нисбат ба Паёмбар (с) беадаб ва беҳурматанд. Бо салавот фиристодан, зиёрати оромгоҳ ва тавассул ба эшон – паноҳ бурдан ба Худо ба василаи Паёмбар (с) ... мухолифанд.
4.Пайваста бо аҳли суннат ва ҷамоат даргиранд ва эҷоди ихтилоф менамоянд.
5.Ҳамеша аз оёти муташобеҳ дам мезананд.
6.Таҷлили Мавлуди Паёмбар (с)-ро бидъат ва анҷомдиҳандаи онро мубтадеъ медонанд, ҳол он ки мавлуд сар то по салавоту дуруд аст.
7.Ба намоз дер меоянд ва баъд аз салом зуд хориҷ мешаванд, зеро салафия дуои баъди намоз, инчунин дуои дастҷамъонаро инкор мекунад.
8.Бо тасбеҳ зикр карданро қабул надоранд, аммо дар фурўхтани тасбеҳ моҳиранд.
9.Аз бархостан назди калонсолон ҳазар доранд.
10.Иҷтиноб аз зиёрати аҳли қубур. Хуллас, масъалаҳои зиёде мавҷуданд, ки хилофи таълимоти мазҳаби мо буда, дар онҳо тарѓиби бартарии салфия аз нигоҳи таълимоти динӣ, ҷудоиандозӣ ва беҳурматӣ мавҷуд мебошад.
Чунин ақидаҳо дар дили ҷавонони мо шакку тардид эҷод намуда, ба ин васила итминон ва бовариашонро нисбат ба мазҳаби Имом Абуҳанифа, ки аз зумраи тобеин ба шумор меравад, коста мегардонанд. Оё ягон мусулмон бовар мекунад, ки мазҳаби ҳанафӣ монанди Инҷил мухолифи ислом бошад?
Ин буд, ки имрўз баъзе ҷавонони фиребхўрда ва дунболаравӣ салафия дар баробари уламои ислом бисёр беадаб ва машѓули ихтилофу кинатўзӣ мебошанд.
Бемазҳабӣ ё бисёрмазҳабӣ, эҷоди ихтилофот, омилҳое мебошанд, ки боиси ба гурўҳҳо ҷудо шудани мусулмонон ва дар ин замина сар задани муноқишаҳо мегардад. Мисоли ин парокандагӣ ва муноқишаҳои ҳарбӣ, дар ниқоби ислом рехтани хуни ҳазорон мардуми бегуноҳ, вайронӣ ва фасоди давлат дар якчанд кишварҳои мусулмонӣ шуда метавонад. Маҳз ворид шудани ақидаи бегона сабаби асосии низоъҳои динӣ гардидааст.
Мардуми шарифи Тоҷикистон 1300 сол инҷониб пайрави мазҳби ҳанафӣ буда, таълимоти Имоми Аъзам аз хурдӣ ба кўдакон талқин карда мешаванд: Мазҳаб ба кӣ дорӣ? Ба Имоми Аъзам.
Чанд сол қабл пайравони салафия, ки аз асли мазҳаб огоҳ набуда, ба гуфтаҳои пешвоёни худ кўр-кўрона тақлид мекарданд, дар масҷиду маҳфилҳо худро аз ҷомеа ҷудо карда, ихтилоф эҷод намуданд, ходимони дин ва китобҳои муътабари мо-Чаҳоркитоб, Мухтасару-л-виқоя ва ѓайра, ҳатто тарзи намозонии моро мавриди интиқод қарор дода, худро аз дигарон авлотар медонистанд. Дар натиҷа кор то ҷое расид, ки мардум якдигарро дашному таҳқир менамуданд. Аз ин рў, бо ҳалномаи Суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти равияи салафия дар ҷумҳурӣ мамнуъ эълон гардид.
Бо вуҷуди ин, имрўз ҳам баъзе ҷавононро мебинем, ки аз ҷамоат худро ҷудо мекунанд, аз адои суннатҳои намоз саркашӣ мекунанд, баъд аз салом додан дуо накарда зуд аз масҷид фирор мекунанд, гўё ки аз қафас озод шуда бошанд. Умуман рафтору кирдори чунин «салафиҳо» сар то по хилоф аст, имоми масҷидро бад мебинанд, ходимони динро нодон мепиндоранд, худро аз дигарон афзал мешуморанд, гумон мекунанд, ки танҳо намозу ибодати онҳо мувофиқи суннат асту дигарон дар роҳи бидъатанд. Ҳол он, ки аксари онҳо аз таълимоти динӣ умуман огоҳӣ надоранд.
Паёмбар (с) дар мавриди амр ба маъруф ва наҳй аз мункар, яъне манъ намудани амали ашхоси бадхоҳ, ба мусулмонон тавсияҳои зиёде карда, мефармоянд: “Дин насиҳату ихлос ва тавсия ба некӣ аст”. Саҳобагон гуфтанд: “Ба чӣ касе?” Паёмбар (с) фармуданд: “Ихлосу насиҳат ба хотири Худо ва амал ба Китоб (Қуръон)ва дастури Паёмбар (с) ва итоат аз роҳбарон ва некӣ ба умуми мардуми мусулмон”. (Имом Бухорӣ, китоби “Ат-таърих”.
Фарзандонро насиҳат кунед, ҷавононро аз роҳи хато баргардонед, зеро Паёмбар (с) мефармоянд: “Ҳар яке аз шумо агар кори хилоферо дид, бояд онро бо дасти худ аз байн бибарад, агар натавонист, онро бо забону андарз аз байн бибарад ва агар натавонист, бо дил аз он безорӣ намояд, ки ин охирин ва заифтарин марҳилаи имон аст”. (Муслим, Аҳмад ва соҳибони Сунан).
Агар бинам, ки нобинову чоҳ аст,
Агар хомўш биншинам гуноҳ аст.

Маҳз Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохўрӣ бо аҳли ҷомеа чунин таъкид намуданд:
«Рисолати таърихии дин ваҳдат ва суботи ҷомеа аст, на тафриқаандозӣ дар байни уммати мусулмон.
Мо бояд дини мубини исломро аз тафриқаангезӣ ва олудашавӣ бо ифротгароӣ ҳифз намоем, ҷавҳар ва чеҳраи ҳақиқии маънавию ахлоқӣ ва таҳаммулгароии онро ба мардум ва махсусан ба насли ҷавонамон нишон диҳем ва дар тарбияи ахлоқиву маънавии онҳо аз арзишҳои исломӣ истифода намоем».
Аз ин рў, мо бояд гуфтаҳои Сарвари давлатро ба ҷону дил қабул намуда, барои муттаҳидии халқу миллат, барои амнияти миллии кишвар, ояндаи дурахшони фарзандони худ саҳмгузор бошем.

Расул Абдулқодиров,

Номзади илми фалсафа, Узви Шӯрои ҷамъиятии Сафорати ҶТ дар ФР

В МОСКВЕ СОЗДАН КОРПУС ВОЛОНТЕРОВ-ЖУРНАЛИСТОВ

 

29 марта 2018 г. в Московском доме национальностей прошла встреча с волонтерами национальных общин и молодыми журналистами по итогам прошедшего 25 марта Московского общегородского праздника «Навруз - 2018».

Организатор – Комиссия по информационной политике Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы. В мероприятии приняли участие волонтеры национальных общин и молодые журналисты.

Председатель Комиссии по информационной политике Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Д.Р. Садыхбеков поприветствовал участников и приступил к обсуждению основных вопросов встречи.

Журналисты и волонтеры рассказали о своей деятельности на Московском общегородском празднике «Навруз – 2018» и показали видеоролики с интервью, которые они взяли у представителей различных национальных объединений, участвовавших в мероприятии. Д.Р. Садыхбеков отметил, что все собранные материалы необходимо обработать и упорядочить для выпуска журнала, посвященному Наврузу.

Кроме этого он выдвинул идею организации выставки фотографий, посвященных Наврузу, которую возможно было бы выставлять на различных мероприятиях (Сабантуй, Ыысах, Русское поле и др.). Было предложено назвать ее «Лица Навруза», так как основной акцент будет делаться лицах и образах праздника.

Также было внесено предложение поменять формат праздника и вместо него в 2019 году провести молодежный форум Навруз разных национальностей, посвященный данному празднику, где участники могли бы делиться историей, традициями и особенностями его проведения на своей родине. Кроме того, были обсуждены возможности привлечения участников на данное мероприятие, его формат и место проведения.

Д.Р. Садыхбеков рассказал о проведенном 27 марта 2018 г. в Московском доме национальностей Общественном совете, на котором присутствовали представители Российской детской клинической больницы, попросившие участников заседания оказать помощь в организации различных проектов и мероприятий для своих пациентов. Председатель Комиссии отметил, что выразил готовность провести мастер-класс по журналистской деятельности: рассказать о том, как пишутся журналистские тексты, проводится съемка, а также, при содействии молодых журналистов, выпустить газету. Кроме того планируется, совместно с Академией искусств Игоря Бурганова, провести курсы арт-терапии в данной больнице.

Еще одним важным мероприятием должен стать круглый стол, посвященный военным журналистам Великой Отечественной войны из республик и их работе во время военных действий. Д.Р. Садыхбеков указал на необходимость сбора информации и поиска материалов, связанных с их деятельностью.

Важным моментом встречи стало объявление Председателем Комиссии о создании корпуса волонтеров-журналистов, куда могут войти все желающие. Для привлечения участников будет разослана информация по землячествам и общественным национальным организациям. Открытость корпуса будет стимулировать к взаимодействию и общению его участников, которые также будут принимать участие в различных медиа-форумах для расширения своих знаний и навыков. Помимо этого, будет создан сайт, посвященный деятельности волонтеров-журналистов и проведен в летний период форум.

В завершение обсуждения Д.Р. Садыхбеков поблагодарил участников встречи за работу и продуктивное обсуждение основных вопросов.

                                                                                                                                                                                                                                                             Оксана Базик

ВСТРЕЧА ВОЛОНТЕРОВ И БЛОГГЕРОВ, ПРИУРОЧЕННАЯ ПРАЗДНОВАНИЮ МОСКОВСКОГО ОБЩЕГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА «НАВРУЗ-2018»

В московском доме национальностей состоялась встреча волонтеров и блоггеров, приуроченная празднованию Московского общегородского праздника «Навруз-2018».
Председатель Всероссийского Конгресса этножурналистов, председатель комиссии по информационной политике Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Джамиль Садыхбеков поприветствовав молодых, но уже опытных волонтеров и блоггеров особо отметил, что праздник Навруз не религиозный, его отмечают многие народы мира, и что он призван объединить людей разных вероисповеданий и национальностей.
«Этот праздник имеет очень древние корни. Одна из главных идей Навруз - люди во всем мире должны быть добрыми, отзывчивыми и внимательными к друг другу.
И мне очень хотелось бы, чтобы на празднике 25 марта была такая атмосфера.
Многое зависит от вас, приглашайте своих друзей, будьте активны на праздничной площадке, рассказывайте гостям о самом празднике, фотографируйтесь, знакомьтесь с москвичами, уверен, среди них будет очень много интересных личностей», - сказал Д.Садыхбеков.
Он призвал молодых специалистов не только принять участие на празднике, но и запечатлеть самые интересные моменты мероприятия:
«На площадке «Навруза» будет представлено свыше 20 национальных домиков, где будут выставлены национальные атрибуты празднования Навруз, музыкальные инструменты, литература, кухня. Эта одно из самых уникальных и масштабных мероприятий, к которому готовятся задолго. И к сожалению, журналисты уделяют очень маленькое внимание весеннему празднику. Нет должного освещения этого мероприятия. И ваша задача - задача блоггеров заключается в помощи журналистам. Помогите им узнать больше о празднике, посетить все национальные домики, мастер-классы, концерт. Это будет очень интересно и вам и им».
Джамиль Садыхбеков сообщил, что работа блогеров и волонтеров не закончится после «Навруза-2018». По его словам, этот опыт работы можно вынести и на другие площадки.
Он также рассказал о планах празднования этого праздника в следующем году.
Блогеры и волонтеры в свою очередь, рассказали о своём опыте работы на подобных площадках, выразили свои пожелания относительно «Навруз-2019», и заявили о готовности к работе на празднике «Навруз-2018» на ВДНХ.
Алекперова Илаха

 

Грузинская ФНКА в России организовала бесплатные юридические консультации

Все желающие могут получить квалифицированную юридическую помощь, обратившись в ФНКА и записавшись на консультацию.
По средам для граждан РФ, членов диаспоры, cоотечественников: Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2, Деловой центр Golden Gate (12:00-15:00). По предварительной записи по телефону: +7 (903) 721 76 36 или электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (Георгий Бутбая), www.butbaya.ru
По субботам для граждан Грузии и других сопредельных государств: Москва, Коровий вал д. 3, стр. 5 (17:00-18:30). По предварительной записи по телефону: +7 (926) 251 41 29 или электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
«К сожалению, мы все чаще сталкиваемся с проблемой правого нигилизма, — отметил президент Грузинской ФНКА в России, правоутвердитель Георгий Цурцумия. — Люди не знают своих элементарных прав, а у некоторых нет материальной возможности для получения консультации опытного юриста. В связи с этим мы организовали бесплатные юридические консультации для наших соотечественников и не только для них. По средам наш земляк, опытный адвокат Георгий Бутбая будет бесплатно консультировать членов диаспоры, а по субботам — в рамках работы нашего центра «Мэгобари» консультации будут проводить юристы Центра».
Напомним, что общественный центр поддержки мигрантов «Мэгобари» (в переводе с грузинского — «Друг») создан в рамках проекта адаптационного сопровождения и культурной ассимиляции выходцев из стран Кавказского региона «Единым миром», реализуемого при поддержке гранта Президента России.

Пресс-секретарь Грузинской ФНКА в России Андро Иванов

Подписаться на этот канал RSS