23 Марта 2019
19 августа сего года в Москве медиакомпания Tajinfo приобрела популярный радио-канал «Муходжир», вещающий в режиме онлайн во всемирной паутине. Стороны, в том числе прежние владельцы ресурса – уроженцы Таджикистана Рахим Каландаров и Тохир Хамдамов, сумму сделки не раскрывают, ссылаясь на политику конфиденциальности.

Хатарҳои бемазҳаб

Хатарҳои бемазҳаб

Дарди ихтилоф ва тафриқа ҷомеаи мусулмононро фаро гирифта, ки маншаи он амалкарди доиёне аст, ки бо номи ислом мусулмононро ба ҳамдигар душман сохта, бо гумроҳ сохтани ҷавонон аз масири воқеии аҳли суннат ва ҷамоат, бахусус таълимоти Имоми Аъзам, онҳоро барои мухолифат бо мусулмонон таълими динӣ медиҳанд. Дар ҳаққи чунин «даъватчиён» Паёмбари ислом фармудаанд: «Гурўҳе аз доиён бар дари ҷаҳаннам меистанд ва пайравонашонро ба дохили он меафкананд» (Ривояти Бухорӣ ва Муслим).
Имрўз дар ҷомеаи мусулмонӣ ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳое фаъолият мекунанд, ки дар байни мусулмонон тафриқа эҷод намуда, боиси парокандагӣ ва қафомондагии мусулмонон ва дар натиҷа, сар задани ихтилофоти мазҳабӣ мегарданд.
Чунин як равия дар асри дувоздаҳуми ҳиҷрӣ хуруҷ карда, худро «Ал-муваҳҳидун» номиданд. Таълимоти онҳо бо исломи аслӣ, ки аз чаҳор мазҳаби аҳли суннат ва ҷамоат маншаъ мегирифт, созгор набуд. Аз ин рў, мардум онҳоро «ваҳҳобӣ» ва баъдан «салафӣ» ном ниҳоданд.
Муассис ва идеологи салафия Муҳаммад ибни Абдулваҳҳоб мебошад, ки соли 1111 ҳиҷрии қамарӣ ба дунё омада, баъд аз омўзиши улуми исломӣ як қатор ақидаҳои худро паҳн намуд. Муҳаммад ибни Абдулваҳҳоб чаҳор мазҳаби аҳли суннат ва ҷамоатро мавриди интиқод қарор дода, бо онҳо дар масъалаҳои худошиносӣ, фиқҳ, усул, ақида ва тафсир мухолифат дошт. Ин буд, ки ақидаҳои ўро мардуми мусулмон қабул накарда, худашро аз Наҷд, Мадина, Кўфа, Баѓдод ва дигар шаҳрҳое, ки онҷо сукунат намуда, ақидаҳои худро паҳн менамуд, шармандавор ронданд.
Имрўз пайравони ў, идеологҳои салафӣ аз қабили Ибни Таймия, Носируддин Албонӣ, ал-Усаймин, Ибни Боз ва дигарон бар он назаранд, ки Худованд дорои чеҳра, ду даст, ангуштон буда, дар болои Арш истиво дорад, ба осмони дунё фуруд меояд ва амсоли ин, ки мутааллиқ ба оёти муташобеҳ мебошад.
Омили асосии ихтилофоти салафия бо мазҳабҳои чоргона ин эътироф накардани қиёс, урф, истеҳсон ва бидъат хондани анвои ибодот, ки бо далели возеҳ тасдиқ нашуда бошад. Аз ҷумла, салафия «ломазҳабият», яъне бемазҳабиро авло дониста, тақлид, тавассул-дархост аз Худо ба воситаи Паёмбар (с), тавассул ба воситаи некўкорон, зиёрати қабрҳо, табаррук ҷустан, яъне баракат гирифтан аз осори Паёмбар (с), таҷлили мавлуди Набӣ (с), зикр ва дуои баъд аз намоз ва дигар масъалаҳои муҳими диниро бидъат эълон намуда, инчунин дар масоили фиқҳӣ, мисли тарзи адои намоз бастани дастҳо, васеъ гузоштани пойҳо, гуфтани такбир, ишораи сабоба, намози таровеҳ тафовут доранд.
Гузашта аз ин, салафия мазҳаби ҳанафиро, ки мазҳаби аҷдодии мост, мавриди интиқод қарор дода, нисбати Имоми Аъзам носазо ҳам мегўянд. Масалан, Носируддин Албонӣ дар саҳифаи 548-и китоби «Мухтасари Саҳеҳи Муслим», дар ҳошияи ҳадиси 2060 мазҳаби ҳанафиро монанди аҳли инҷил мухолифи ислом медонад. Дар баъзе маврид бошад, Имоми Аъзам гумроҳ, бидъаткор ном бурда мешавад, ки чунин мисолҳо бисёранд.
Салафии имрўз, ваҳҳобии дирўз ва хавориҷи парерўз ҳама аз як сарчашмаи бидъат об мехўранд ва дар дарёи торики гумроҳӣ шиноваранд. Ҳадафашон барҳам задани сафи мусулмонон аст.
Барои беҳтар шинохтани симои воқеии салафиҳо чанд нишонаҳои онҳоро баён мекунам:
1.Такфири мардум, яъне ба осонӣ, ба иртикоби як гуноҳ мусулмонро ба куфр нисбат медиҳанд, зеро салафиҳо амалро ҷузъе аз имон медонанд. Ҳол он, ки Имоми Аъзам гўяндаи калимаи шаҳодатро мусулмон медонад ва ба ҳеҷ ваҷҳ ўро кофир гуфта намешавад. Имом Бухорӣ ривоят мекунад, ки Абдуллоҳ ибни Умар хавориҷро бадтарин афрод медонист ва мефармуд: Эшон оёти воридшуда дар шаъни куффорро ба муъминон итлоқ мекунанд.
2.Доимо барои гумроҳ кардани насли ҷавон дар талошанд, бахусус ҷавононе, ки сатҳи маърифати диниашон паст аст.
3.Нисбат ба Паёмбар (с) беадаб ва беҳурматанд. Бо салавот фиристодан, зиёрати оромгоҳ ва тавассул ба эшон – паноҳ бурдан ба Худо ба василаи Паёмбар (с) ... мухолифанд.
4.Пайваста бо аҳли суннат ва ҷамоат даргиранд ва эҷоди ихтилоф менамоянд.
5.Ҳамеша аз оёти муташобеҳ дам мезананд.
6.Таҷлили Мавлуди Паёмбар (с)-ро бидъат ва анҷомдиҳандаи онро мубтадеъ медонанд, ҳол он ки мавлуд сар то по салавоту дуруд аст.
7.Ба намоз дер меоянд ва баъд аз салом зуд хориҷ мешаванд, зеро салафия дуои баъди намоз, инчунин дуои дастҷамъонаро инкор мекунад.
8.Бо тасбеҳ зикр карданро қабул надоранд, аммо дар фурўхтани тасбеҳ моҳиранд.
9.Аз бархостан назди калонсолон ҳазар доранд.
10.Иҷтиноб аз зиёрати аҳли қубур. Хуллас, масъалаҳои зиёде мавҷуданд, ки хилофи таълимоти мазҳаби мо буда, дар онҳо тарѓиби бартарии салфия аз нигоҳи таълимоти динӣ, ҷудоиандозӣ ва беҳурматӣ мавҷуд мебошад.
Чунин ақидаҳо дар дили ҷавонони мо шакку тардид эҷод намуда, ба ин васила итминон ва бовариашонро нисбат ба мазҳаби Имом Абуҳанифа, ки аз зумраи тобеин ба шумор меравад, коста мегардонанд. Оё ягон мусулмон бовар мекунад, ки мазҳаби ҳанафӣ монанди Инҷил мухолифи ислом бошад?
Ин буд, ки имрўз баъзе ҷавонони фиребхўрда ва дунболаравӣ салафия дар баробари уламои ислом бисёр беадаб ва машѓули ихтилофу кинатўзӣ мебошанд.
Бемазҳабӣ ё бисёрмазҳабӣ, эҷоди ихтилофот, омилҳое мебошанд, ки боиси ба гурўҳҳо ҷудо шудани мусулмонон ва дар ин замина сар задани муноқишаҳо мегардад. Мисоли ин парокандагӣ ва муноқишаҳои ҳарбӣ, дар ниқоби ислом рехтани хуни ҳазорон мардуми бегуноҳ, вайронӣ ва фасоди давлат дар якчанд кишварҳои мусулмонӣ шуда метавонад. Маҳз ворид шудани ақидаи бегона сабаби асосии низоъҳои динӣ гардидааст.
Мардуми шарифи Тоҷикистон 1300 сол инҷониб пайрави мазҳби ҳанафӣ буда, таълимоти Имоми Аъзам аз хурдӣ ба кўдакон талқин карда мешаванд: Мазҳаб ба кӣ дорӣ? Ба Имоми Аъзам.
Чанд сол қабл пайравони салафия, ки аз асли мазҳаб огоҳ набуда, ба гуфтаҳои пешвоёни худ кўр-кўрона тақлид мекарданд, дар масҷиду маҳфилҳо худро аз ҷомеа ҷудо карда, ихтилоф эҷод намуданд, ходимони дин ва китобҳои муътабари мо-Чаҳоркитоб, Мухтасару-л-виқоя ва ѓайра, ҳатто тарзи намозонии моро мавриди интиқод қарор дода, худро аз дигарон авлотар медонистанд. Дар натиҷа кор то ҷое расид, ки мардум якдигарро дашному таҳқир менамуданд. Аз ин рў, бо ҳалномаи Суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти равияи салафия дар ҷумҳурӣ мамнуъ эълон гардид.
Бо вуҷуди ин, имрўз ҳам баъзе ҷавононро мебинем, ки аз ҷамоат худро ҷудо мекунанд, аз адои суннатҳои намоз саркашӣ мекунанд, баъд аз салом додан дуо накарда зуд аз масҷид фирор мекунанд, гўё ки аз қафас озод шуда бошанд. Умуман рафтору кирдори чунин «салафиҳо» сар то по хилоф аст, имоми масҷидро бад мебинанд, ходимони динро нодон мепиндоранд, худро аз дигарон афзал мешуморанд, гумон мекунанд, ки танҳо намозу ибодати онҳо мувофиқи суннат асту дигарон дар роҳи бидъатанд. Ҳол он, ки аксари онҳо аз таълимоти динӣ умуман огоҳӣ надоранд.
Паёмбар (с) дар мавриди амр ба маъруф ва наҳй аз мункар, яъне манъ намудани амали ашхоси бадхоҳ, ба мусулмонон тавсияҳои зиёде карда, мефармоянд: “Дин насиҳату ихлос ва тавсия ба некӣ аст”. Саҳобагон гуфтанд: “Ба чӣ касе?” Паёмбар (с) фармуданд: “Ихлосу насиҳат ба хотири Худо ва амал ба Китоб (Қуръон)ва дастури Паёмбар (с) ва итоат аз роҳбарон ва некӣ ба умуми мардуми мусулмон”. (Имом Бухорӣ, китоби “Ат-таърих”.
Фарзандонро насиҳат кунед, ҷавононро аз роҳи хато баргардонед, зеро Паёмбар (с) мефармоянд: “Ҳар яке аз шумо агар кори хилоферо дид, бояд онро бо дасти худ аз байн бибарад, агар натавонист, онро бо забону андарз аз байн бибарад ва агар натавонист, бо дил аз он безорӣ намояд, ки ин охирин ва заифтарин марҳилаи имон аст”. (Муслим, Аҳмад ва соҳибони Сунан).
Агар бинам, ки нобинову чоҳ аст,
Агар хомўш биншинам гуноҳ аст.

Маҳз Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохўрӣ бо аҳли ҷомеа чунин таъкид намуданд:
«Рисолати таърихии дин ваҳдат ва суботи ҷомеа аст, на тафриқаандозӣ дар байни уммати мусулмон.
Мо бояд дини мубини исломро аз тафриқаангезӣ ва олудашавӣ бо ифротгароӣ ҳифз намоем, ҷавҳар ва чеҳраи ҳақиқии маънавию ахлоқӣ ва таҳаммулгароии онро ба мардум ва махсусан ба насли ҷавонамон нишон диҳем ва дар тарбияи ахлоқиву маънавии онҳо аз арзишҳои исломӣ истифода намоем».
Аз ин рў, мо бояд гуфтаҳои Сарвари давлатро ба ҷону дил қабул намуда, барои муттаҳидии халқу миллат, барои амнияти миллии кишвар, ояндаи дурахшони фарзандони худ саҳмгузор бошем.

Расул Абдулқодиров,

Номзади илми фалсафа, Узви Шӯрои ҷамъиятии Сафорати ҶТ дар ФР

Последнее изменениеПонедельник, 30 Апрель 2018 09:47
Наверх